ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ชาตรี  โทร. 081-747-5221  อีเมล์ chatreetae@gmail.com

เครื่องฟอกอากาศ เครื่องกรองอากาศ  ข้อมูลเครื่องฟอกอากาศ ชนิดของเครื่องฟอกอากาศ ราคา เครื่องกรองอากาศ f3  สุดยอด ผ้าอนามัย อัจฉริยะ F3

   novus-air ราคา ขาย novus-air mini  แลกลิงก์ Laundry Pure link exchange รถตู้เช่า แลกลิงค์ ฟรี เพื่อนบ้าน banner ร้านค้า ท่องเที่ยว

              เครื่องฟอกอากาศ สิ่งจำเป็นสำหรับคนรักสุขภาพ

                                                                                                                                                                                                                                         เครื่องฟอกอากาศ เครื่องกรองอากาศ ราคา novus air ขาย novus air mini FreshAir To Go เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ 2 in 1 เครื่องฟอกอากาศ freshair surround                                                                                                                                                                                                                                         

 เครื่องฟอกอากาศ ในสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่เร่งรีบและแออัด https://exness-th.com ประกอบกับสภาพอากาศที่มีมลภาวะสูงขึ้นในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากผลข้างเคียงของการเติบโตของสังคมและจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น เช่น ควันเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ไอเสียจากยานยนต์ ฝุ่นละอองหรือมลพิษทางอากาศอื่นๆ ทำให้ผู้คนต้องการใช้ชีวิตประจำวันทั้งในระหว่างทำงานและที่บ้านที่มีเครื่องปรับอากาศเพื่อให้ความเย็น ซึ่งทำให้โอกาสที่จะได้รับอากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาติที่แท้จริงมีน้อยลงทุกขณะ ถึงแม้ว่าแต่ละคนจะมีโอกาสในการไปพักผ่อนตากอากาศเป็นครั้งคราวก็ตาม

การอยู่ในห้องปรับอากาศซึ่งมีการปรับอุณหภูมิที่พอเหมาะจะสามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับมลภาวะทางอากาศได้ระดับหนึ่ง แต่อากาศภายในห้องปรับอากาศซึ่งเป็นอากาศที่หมุนเวียนผ่านเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา และถ่ายเทออกสู่บรรยากาศภายนอกเพียงเล็กน้อย รวมทั้งความชื้นจากในอากาศและในตัวเครื่องปรับอากาศเอง อีกทั้งฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายอยู่ทั่วไป อาจกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อและไม่เป็นผลดีต่อผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ดังนั้นเครื่องฟอกอากาศในบ้านจึงเป็นทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคส่วนหนึ่งที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพ


เครื่องฟอกอากาศในบ้าน 4 ประเภทที่แตกต่าง

จากพัฒนาการของการผลิตเครื่องฟอกอากาศในบ้านที่พัฒนามาโดยลำดับและมีการปรับปรุงการผลิตให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนั้น ทำให้ในปัจจุบันมีการผลิตเครื่องฟอกอากาศออกมา 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

เครื่องฟอกอากาศแบบใช้แผ่นกรองคาร์บอน www.exness-th.com ( Carbon Air Purifiers )

เครื่องฟอกอากาศชนิดนี้ใช้คาร์บอนเป็นสารที่ทำปฏิกริยาดูดกลิ่นสกปรก และกลิ่นอับชื้นในอากาศ โดยใช้ไส้กรองที่มีส่วนผสมของคาร์บอนเป็นตัวดักจับกลิ่นจากอากาศที่ถูกเป่า หรือดูดหมุนเวียนผ่านไส้กรองซึ่งต้องเปลี่ยนไส้กรองตามอายุการใช้งาน

เครื่องฟอกอากาศแบบใช้ประจุไฟฟ้า ( Ionic Air Purifiers )

เครื่องฟอกอากาศชนิดนี้สามารถกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ซึ่งนอกจากสามารถดักจับฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศแล้วยังสามารถกรองฝุ่น เกสรดอกไม้ ควันบุหรี่ ขนสัตว์เลี้ยง รวมทั้งกลิ่นของสารระเหยและกลิ่นของน้ำยาหรือสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในครัวเรือน จากคุณสมบัติดังที่กล่าวมาจึงทำให้เครื่องฟอกอากาศชนิดนี้เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

เครื่องฟอกอากาศแบบประสิทธิภาพในการกรองสูง ( High Efficiency Particle Arresting : HEPA )

เป็นเครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและดีที่สุด สามารถกรองอากาศได้บริสุทธิ์ถึง 99.97% เพราะใช้ไส้กรองแบบเดียวกันกับที่ใช้ในห้อง Clean Room ในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์บางประเภท หรือใช้สำหรับห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลรวมทั้งในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ ไส้กรองเป็นแบบชนิดที่ทำจากใยแก้วละเอียดซึ่งมีอายุการใช้งานระหว่าง 2 ถึง 4 ปี และมีประสิทธิภาพในการกรองสูงแต่ไม่สามารถดูดซับกลิ่นและควันได้

เครื่องฟอกอากาศแบบผสม

เป็นเครื่องฟอกอากาศแบบที่รวมข้อดีของเครื่องฟอกอากาศต่างชนิดไว้ด้วยกัน ทำให้เครื่องฟอกอากาศแบบนี้สามารถกำจัดกลิ่นควันและฝุ่นละอองได้ในเครื่องเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นแบบผสมระหว่างไส้กรอง HEPA/Ionic และแบบผสมระหว่างไส้กรอง HEPA ไส้กรองคาร์บอน รวมทั้งแบบผสมชนิดอื่นๆ ที่มีระบบ Ionic ร่วมอยู่ด้วยเป็นส่วนใหญ่


นอกจากนี้ยังมีเครื่องกำเนิดโอโซน ( Ozone Generator ) ใช้สำหรับให้กำเนิดโอโซนเพียงอย่างเดียวที่สามารถขจัดกลิ่นและควัน http://exness-th.com ที่ปะปนอยู่ในอากาศ เครื่องกำเนิดโอโซนที่สามารถผลิตโอโซนในปริมาณสูงจึงเหมาะสำหรับการใช้งานในภัตตาคาร สถานบันเทิง และสถานที่ที่อากาศหมุนเวียนภายในมีสิ่งปนเปื้อนสูงและกลิ่นสกปรก รวมถึงกลิ่นอับชื้นต่างๆ เช่น กลิ่นจากอาหาร ควันบุหรี่ ห้องน้ำ เป็นต้น

สภาวะอากาศที่มีมลพิษสูงขึ้นเรื่อยมาโดยเฉพาะในประเทศอุตสาหกรรม ส่งผลให้ความต้องการเครื่องฟอกอากาศสูงขึ้น 1 จากการสำรวจในสหรัฐอเมริกาพบว่าในปี 2545 ยอดการจำหน่ายเครื่องฟอกอากาศทุกๆ แบบรวมกันมีมากกว่า 3 ล้านเครื่อง สูงกว่าปี 2544 ถึง 70% และคาดว่าความต้องการเครื่องฟอกอากาศจะมีสูงขึ้นเรื่อยมา ความกังวลในเรื่องของโรคภูมิแพ้ สิ่งปนเปื้อนในอากาศ และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง ( Severe Acute Respiratory Syndrome : SARS ) ยังคงเป็นปัจจัยเสริมที่ส่งผลให้ยอดขายเครื่องฟอกอากาศยังคงเพิ่มขึ้นเสมอมา

เครื่องฟอกอากาศ สำหรับในประเทศไทยนั้นเครื่องฟอกอากาศในบ้านเป็นสินค้าที่เริ่มจะได้รับความนิยมสูงขึ้นโดยในปี 2546 ที่ผ่านมามีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ประมาณกว่า 2500 ล้านบาท และในปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาท เครื่องฟอกอากาศในบ้านที่วางจำหน่ายในปัจจุบันมีความหลากหลายในด้านราคา โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด กำลัง ประสิทธิภาพในการฟอกอากาศ และเทคโนโลยีที่ใช้

บทความเครื่องฟอกอากาศ  คลิ้ก

         เครื่องฟอกอากาศป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009

เทคโนโลยี RCI หรือ Active Pure คิดค้นเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

ผลิตภัณฑ์ของเทคโลยีนี้ อาทิเช่น Novus Air เครื่องฟอกอากาศเทคโลยีล่าสุด

และขายดีทีสุดในอเมริกา
UNOVUS

หลังจาก UNOVUS(ECOQUEST)  ได้รับลิขสิทธิ์จากองค์การ NASA ก็คิดเพื่อตอบแทนสังคม นอกจากจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้ร่วมทำธุรกิจ ซึ่ง UNOVUS (ECOQUEST) ถือเป็นเจ้าของสิทธิบัตรขององค์การ NASA เพียงบริษัทเดียวที่ กระจายสินค้าในรูปแบบเครือข่าย โดยทำตลาดเฉพาะในประเทศอเมริกาเท่านั้น แต่ในปี 2008 บริษัทต้องการขยายโอกาสทางสินค้าและธุรกิจนี้ออกไปทั่วโลก จึงได้ให้บริษัท earnware ผู้นำด้านระบบ e-commerce สร้างระบบธุรกิจ e-commerce และปรับปรุงแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อกระจายธุรกิจไปทั่วโลก ในปัจจุบัน( มีนาคม 2009)  ได้ขยายไปประเทศตะวันออกกลาง, จีน, ฮ่องกง, ไต้หวัน และได้ขยายมายังประเทศไทย


สินค้ายอดนิยม

NOVUS AIR สุดยอดนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศ
NOVUS AIR ถือเป็นเครื่องฟอกอากาศระบบ RCI รุ่นล่าสุดที่ไม่มีไส้กรอง  ตัวเล็ก น้ำหนักไม่ถึง 1 kg แต่สามารถฟอกอากาศให้สะอาดได้ในพื้นที่ 1,500 ตรฟุต มีงานวิจัยกว่า 12 งานวิจัยที่พิสุจน์ประสิทธิภาพ ถือเป็น เครื่องแรกที่ฆ่าเชื้อในอากาศได้ทุกชนิด แม้แต่เชื้อไข้หวัดนก  ซึ่งจากมหาวิทยาลัย แคสซัส ประเทศอเมริกาพบว่า หลังจากติดตั้ง NOVUS Air เชื้อไขหวัดนกสลายไป 99.99% ภายใน ชั่วโมง

 

novus-air-test
ในประเทศอเมริกาเครื่องฟอกอากาศ Novus Air ถือเป็นเครื่องฟอกอากาศที่มียอดขายสูงสุดถึง 9,000,0000 เครื่อง เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานราชการ และเอกชน จำนวนมาก

เครื่องฟอกอากาศ Novus Air ผู้ฟื้นฟูสภาพอากาศในPentagan(กระทรวงกลาโหมสหรัฐ)ในวิกฤตการณ์ 9/11
เมื่อปี  2001 ผู้ก่อการร้าย ทำลายอาคารเวิลด์เทรด และกระทรวงกลาโหมสหรัฐ(pentagon) ทำให้ปัญหามลพิษทางอากาศไปทั่วอาคาร ผู้คนในอาคารต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ ทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ทราบว่าทางองค์การ NASA มีระบบจัดการการมลพิษในอากาศจึงติดต่อไปขอเครื่องมือดังกล่าว UNOVUS ซึ่งเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมการฟอกอากาศขององค์การ NASA แต่เพียงผู้เดียวจึงส่งเครื่องฟอกอากาศ NOVUS AIR ให้ กับ กระทรวงกลาโหมสหรัฐ(pentagon)  ในไม่นานหลังจากใช้เครื่องฟอกอากาศ NOVUS Air อากาศใน  Pentagon ก็ดีขึ้นและได้ส่งจดหมายขอบคุณมาให้กับทางบริษัท unovus

กระทรวงกลาโหมสหรัฐ(pentagon) ถูกผู้ก่อการร้ายโจมตี

จดหมายขอบคุณจากรัฐบาลสหรัฐ

นอกจากอาคาร Pentagon ในโรงพยาบาล,คลีนิค, สถานเลี้ยงเด็ก, โรงงานอุตสาหกรรม หลายที่ก็ใช้เครื่องฟอกอากาศ NOVUS Air

เครื่องฟอกอากาศ novus-air แตกต่างและเหนือชั้นด้วยนวัตรกรรมเครื่องฟอกอากาศล่าสุดจาก NASA ที่สามารถกำจัดสิ่งไม่พึงประสงค์ และเชื้อโรคได้ถึง 99.99%! 

สั่งซื้อสินค้าเครื่องฟอกอากาศ novus air

 คลิ้ก ที่นี่

novus-air                 

สุดยอดผ้าอนามัย อัจริยะ F3 Feminine Care

FreshAir To Go เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ 2 in 1

เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ FreshAir To Go

laundry pureนวัตกรรมที่ทำให้คุณซักผ้าโดยไม่ต้องใช้ผงซักฟอกlaundry pure

เครื่องฟอกอากาศ freshair surround สามารถฟอกอากาศได้ถึง 3000 ตารางฟุต

สนใจร่วมธุรกิจ vollara click here

สั่งซื้อและตรวจสอบสินค้า คลิ้ก ที่นี่

สมัครสมาชิก คลิ้ก ที่นี่

mlmjupiter.com

ชาตรี จินต์คณาพันธ์

0817475221

E-mail chatreetae@gmail.com   

สนใจร่วมธุรกิจ vollara click here

     

 
                                                 
Google
Search WWW Search www.thailandunovus.com
 
                             

สนใจข้อมูลเพิ่มลงทะเบียนที่นี้
ชื่อ-สกุล -
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ทางอีเมล์
ข้อมูลที่ต้องการ
รหัสความปลอดภัย Click to reload image
 

 

 

 สถิติวันนี้ 156 คน
 สถิติเมื่อวาน 309 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1334 คน
59960 คน
116684 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

     

                                                                                                                                                                                         

PageRank Checking Icon

Subscribe                                                                                                                                                                                        

http://chatreetae.blogspot.com/

เครื่องฟอกอากาศ เครื่องกรองอากาศ  ข้อมูลเครื่องฟอกอากาศ ชนิดของเครื่องฟอกอากาศ ราคา เครื่องกรองอากาศ f3  สุดยอด ผ้าอนามัย อัจฉริยะ F3

  novus-air ราคา ขาย novus-air mini  แลกลิงก์ Laundry Pure  link exchange รถตู้เช่า แลกลิงค์ ฟรี เพื่อนบ้าน banner ร้านค้า ท่องเที่ยว

  Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net   Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net   

Copyright @ Thailandunovus.com  All rights reserved.